Vektor logo
Vektor logo

Kontakt

Generelle henvendelser rettes til:
sponsor@vektorprogrammet.no

Leder, samarbeidskoordinatorer: 
Åmund Hognestad Aamund.hognestad@vektorprogram...
986 54 771

 

For bedrifter

Vektorprogrammet er en frivillig studentorganisasjon som sender studenter fra realfags- og sivilingeniørlinjene ved NTNU, NMBU, UiO og UiB ut i ungdomsskolen der de bidrar i matematikktimene og fungerer som lærerens assistent. Hovedmålet er å øke realfagsforståelsen og -interessen i ungdomsskolen. Foreløpig er de fleste vektorassistentene tilknyttet NTNU i Trondheim, men Vektorprogrammet søker nå nye utfordringer ved å utvide prosjektet til nye universiteter og høyskoler i Norge.

For å kunne drive Vektorprogrammet er det helt essensielt med økonomiske støttespillere. Sponsorteamet i Vektorprogrammet har som oppgave å fungere som bindeledd ut mot næringslivet. Vi kan til gjengjeld tilby reklameplass på nettside og i kompendium som formidles til vektorassistententene. For hovedsamarbeidspartner vil vi også være behjelpelige med å arrangere workshop for vektorassistentene.

Ta gjerne kontakt om dere ønsker mer informasjon om Vektorprogrammet og våre samarbeidsavtaler; sponsor@vektorprogrammet.no