Vektor logo
Vektor logo

Kontakt

Generelle henvendelser rettes til:
skolekoordinering@vektorprogrammet.no

Leder skolekoordinering:
Vilde Øvergaard
vilde.oevergaard@vektorprogrammet.no 986 46 220

For skoler

Vektorprogrammet er Norges største organisasjon som arbeider for å øke interessen for matematikk og realfag blant elever i grunnskolen. Vi er en nasjonal studentorganisasjon som sender studenter med utmerket realfagskompetanse til skoler for å hjelpe elevene i matematikktimene. Disse studentene har også gode pedagogiske evner og er gode rollemodeller – de er Norges realfagshelter.

Da studentene er tilstede i skoletiden skiller vi oss derfor fra andre tiltak ved at elevenes barriere for å delta er ikke-eksisterende. Dette gjør at vi når ut til alle – ikke kun de som allerede er motiverte.

Studentene er lærerens assistenter og skolene kan selv velge hvordan studentene skal brukes.
Dette sørger for at alle får hjelp i timen raskere og at undervisningen kan bli mer tilpasset de ulike elevgruppene.

Hvert år gjennomføres det evalueringsundersøkelser, og i gjennomsnitt sier over 95% av lærerne at de er fornøyde med prosjektet og ønsker å delta videre. Dette er en unik mulighet til å få inn rollemodeller i klasserommet som kan være med å motivere elevene ytterligere.

Ta kontakt med leder for skolekoordingering for å starte samarbeidet!