Vektorprogrammet
Tina Moen
Tina Moen

Profilering

Aurora Røyseth
Aurora Røyseth

Rekruttering

Catherine Buchanan
Catherine Buchanan

Sosialansvarlig

Joakim Karlsen
Joakim Karlsen

Sosialansvarlig

Håvard Smidesang
Håvard Smidesang

Sosialansvarlig

Dette er teamet med de mest varierende arbeidsoppgavene. Teamet har ansvar for rekrutteringen av nye assistenter i starten av hvert semester ved å arrangere stand, holde infomøte, blestinger og henge opp plakater. I tillegg har de ansvar for å sende ut evalueringsskjemaer ved slutten av hvert semester og følge opp både ris og ros som kommer inn på disse. Teamet styrer også Vektorprogrammet Ås sine sosiale medier, og de arrangerer sosiale arrangementer for både assistenter og teammedlemmer i løpet av semesteret. Dette teamet sørger rett og slett for at alle trives i vervet sitt.  

Søknadsfrist: 01.06 kl. 23:59