Vektorprogrammet
Henrik Finsrud
Henrik Finsrud

Nestleder

Batool Akbar
Batool Akbar

Profilering

Eirik Holmebukt
Eirik Holmebukt

Økonomi

Styret består av syv stillinger: Leder, nestleder, ekspansjonsansvarlig, IT-ansvarlig, profileringsansvarlig, sponsoransvarlig og økonomiansvarlig. Hver av stillingene har hvert sitt hovedansvar. Samlet har styret mange varierende arbeidsoppgaver, og jobber med saker som kommer opp fortløpende. I tillegg jobbes det med en del faste oppgaver.

 

Styret har ansvar for alle regionene, og holder jevnlig kontakt med dem. Det jobbes en del sammen med lokalstyrene med sponsorarbeid, økonomi, og generelle arbeidsoppgaver om det er behov for det. Profilering er også et av hovedstyrets ansvarsområder. Her jobbes det med synliggjøring av Vektorprogrammet gjennom sosiale medier. I tillegg til dette jobbes det med ny promoteringsfilm. Hovedansvaret for drift og videreutvikling av hjemmesiden er IT-ansvarlig sin jobb.

 

Nytt hovedstyre blir valgt hvert år på generalforsamlingen som avholdes i april. Alle medlemmer i Vektorprogrammet har mulighet til å stille til alle stillingene, og de fleste stillingene krever ingen forkunnskaper.