Vektorprogrammet
Silje Li
Silje Li

Leder

Aaryan Neupane
Aaryan Neupane

IT-ansvarlig

David Ramsvik
David Ramsvik

Mentor

Adrian Larsen
Adrian Larsen

Sponsor

Odin Nilsen
Odin Nilsen

Økonomi

Styret består av åtte stillinger: Leder, nestleder, ekspansjonsansvarlig, IT-ansvarlig, profileringsansvarlig, sponsoransvarlig,  økonomiansvarlig og mentor. Samlet har styret varierte arbeidsoppgaver, og jobber blant annet med forbedring av vedtekter, utarbeiding av budsjett og oppfølging rundt organisasjonens daglige drift.  

 

Hovedstyret har ansvar for alle regionene, og samarbeider tett med lokalstyrene. Ekspansjonsansvarling har hovedansvar for å følge opp regionene, i tillegg innebærer rollen arbeid med utvidelse av organisasjonen. Økonomiansvarlig holder oversikt over hele organisasjonens økonomi. Sponsoransvarlig er ansvarlig for organisasjonens nasjonale sponsorer og å følge opp sponsorarbeid i regionene. Profileringsansvarlig er ansvarlig for oppfølgning av regioners profileringsarbeid, og grafisk design på et nasjonalt nivå. IT-ansvarlig har ansvar for drift og videreutvikling av hjemmesiden. Mentor er et erfarent medlem av Vektorprogrammet, med god kjennskap til organisasjonen, og har ansvar for å bidra med sin erfaring for å hjelpe resten av Hovedstyret der det er behov.

 

Nytt hovedstyre blir valgt hvert år på årsmøtet som avholdes i april. Alle medlemmer i Vektorprogrammet har mulighet til å stille til alle stillingene utenom mentor, hvor man må ha hatt en tidligere rolle i Hovedstyret for å kunne stille.