Vektorprogrammet
David Ramsvik
David Ramsvik

Leder, Mentor

Hans Tjøtta
Hans Tjøtta

IT-ansvarlig

Silje Li
Silje Li

Profilering

Adrian Larsen
Adrian Larsen

Sponsor

Styret består av syv stillinger: Leder, nestleder, ekspansjonsansvarlig, IT-ansvarlig, profileringsansvarlig, sponsoransvarlig og økonomiansvarlig. Hver av stillingene har hvert sitt hovedansvar. Samlet har styret mange varierende arbeidsoppgaver, og jobber med saker som kommer opp fortløpende. I tillegg jobbes det med en del faste oppgaver.

 

Styret har ansvar for alle regionene, og holder jevnlig kontakt med dem. Det jobbes en del sammen med lokalstyrene med sponsorarbeid, økonomi, og generelle arbeidsoppgaver om det er behov for det. Profilering er også et av hovedstyrets ansvarsområder. Her jobbes det med synliggjøring av Vektorprogrammet gjennom sosiale medier. I tillegg til dette jobbes det med ny promoteringsfilm. Hovedansvaret for drift og videreutvikling av hjemmesiden er IT-ansvarlig sin jobb.

 

Nytt hovedstyre blir valgt hvert år på årsmøtet som avholdes i april. Alle medlemmer i Vektorprogrammet har mulighet til å stille til alle stillingene, og de fleste stillingene krever ingen forkunnskaper.