Vektor logo
Vektor logo

Om Vektorprogrammet

Vektorprogrammet arbeider for å øke interessen for matematikk og realfag blant elever i grunnskolen. Vi er en nasjonal studentorganisasjon som sender studenter med utmerket realfagskompetanse til skoler for å hjelpe elevene i matematikktimene. Disse studentene har også gode pedagogiske evner og er gode rollemodeller – de er Norges realfagshelter.

Da studentene er tilstede i skoletiden skiller vi oss derfor fra andre tiltak ved at elevenes barriere for å delta er ikke-eksisterende. Dette gjør at vi når ut til alle – ikke kun de som allerede er motiverte.

Vektorprogrammet sørger for at alle får hjelp i timen raskere og at undervisningen kan bli mer tilpasset de ulike elevgruppene.

Mål og verdier

​Motiverte elever​
Vektorprogrammet ønsker å øke matematikkforståelsen blant elever i grunnskolen. Forståelse gir mestringsfølelse som fører til videre motivasjon. Siden matematikk er grunnlaget for alle realfag er målet at dette også skal føre til motivasjon og videre utforskning av realfagene.

Motivere studenter
Vi har som mål at alle studentene skal sitte igjen mer motivert for videre studier etter å ha vært vektorassistent. Av erfaring vet vi at muligheten til å formidle egen kunnskap og se at deres arbeid gir elevene mestringsfølelse er en sterk motivasjonsfaktor. Videre arrangerer vi både sosiale og faglige arrangementer for å forsterke denne motivasjonen.

En forsmak til læreryrket
Siden studentene er tilstede i undervisningen får de en introduksjon til læreryrket. Mange som studerer realfag vurderer en fremtid som lærer, og får gjennom oss muligheten til å få reell erfaring.

Historie

Vektorprogrammet er et initiativ som ble startet av linjeforeningen Nabla i september 2010 og hadde den gang det kanskje noe mindre fengende navnet «Nablas initativ for hjelp i skolen». Programmet hadde sitt utspring i en øvingsoppgave i faget teknologi og ledelse, men linjeforeningen øynet muligheten til å utvikle konseptet til et levedyktig tiltak. Selve oppgaven var i virkeligheten svært forskjellig fra dagens vektorprogram og hadde flere likhetstrekk med Renatesenterets Alfa-program. For å tilpasse seg eksisterende tiltak ble det i dialog med Renatesenteret utarbeidet en strategi for hvordan Vektorprogrammet kunne bidra til realfagsrekrutteringen på best mulig måte. Det var tidlig enighet i Arrkom, som drev Vektorprogrammet på vegne av Nabla, om viktigheten av å gå tidlig inn i grunnskolen for å fange opp problemer knyttet til matematikk tidligst mulig.

Etter å ha lagt rammene for prosjektet ble det lagt planer for et pilotprosjekt som skulle gjennomføres ved en utvalgt skole i Trondheim. Blussuvoll skole var svært interessert i prosjektet og Arrkom gjennomførte en vellykket måned i mars 2011 med til sammen 24 studenter engasjert som assistenter på skolen. Med hjelp fra Samarbeidsforum bestemte Arrkom seg for å søke Forskningsrådet etter midler for videre drift. Da søknaden ikke førte frem med den begrunnelse at linjeforeningene ikke var egnet til å administrere prosjektet var jakten igang etter nye samarbeidspartnere. I denne perioden ble også linjeforeningene Timini og Spanskrøret, henholdsvis nanoteknologi og lektorutdanningen for realfag, engasjert i Vektorprogrammet. Da det også var vedtatt å utvide prosjektet med fem skoler i Trondheim var det avgjørende at Renatesenteret til slutt gikk inn og dekket reiseutgiftene ved prosjektet. Etter en lang søken etter samarbeidsvillige bedrifter var Arrkom så heldige å få et møte med Fokus Bank som så potensiale i prosjektet og ønsket å støtte Vektorprogrammet. Dette gjorde etterhvert også Schibsted og sammen utgjorde de Vektorprogrammets finansielle ryggrad i utvidelsen av Vektor 2011.

På denne tiden hadde Vektorprogrammet vokst så mye at vi hadde et stående tilbud til alle ungdomsskoler i Trondheimsregionen, samtidig som studenter ble rekruttert fra samtlige realfaglige linjer ved NTNU Gløshaugen. Med veldig god respons fra elever, studenter og lærere ble det bestemt at en utvidelse av prosjektet var på tide, med mål om å bli Norges største organisasjon som jobber for realfagsrekruttering. Høsten 2013 ble det derfor opprettet et styre ved NMBU i Ås som skulle ha ansvar for starte opp prosjektet her. Med gode erfaringer fra Ås kom de neste utvidelsene på løpende bånd. Nå er vi tilstede ved UiO i Oslo, gamle HiST (NTNU) i Trondheim og UiB i Bergen. Etter utvidelsen til Bergen i 2015 nådde vi målet om å være Norges største organisasjon innen realfagsrekruttering. Vi er ikke ferdig, og jobber nå for å være tilstede ved alle utdanningsinstitusjoner i landet!

Prosjektrapport