Vektorprogrammet

Styre og team

Vektorprogrammet er en stor organisasjon med assistenter i 4 norske byer. Vi trenger derfor mange frivillige bak kulissene som kan få hjulene til å gå rundt. Uten vektorprogrammets 13 team hadde dette aldri gått ann!

Kunne du tenkt deg et team-verv hos oss? 
Les mer om de ulike teamene nedenfor!

Trondheim
43 i team
Ås
8 i team
Oslo
6 i team
Bergen
16 i team
Kart med avdelinger

Våre team


Ansvarlig for driften av Vektorprogrammet i Trondheim.


Vi sender ut spørreundersøkelser, lager statistikk av dem og skriver så semester- og årsrapporter.


I rekruttering jobber vi med å skaffe nye vektorassistenter!


Skolekoordinering fungerer som et bindeledd mellom skolene og vektorassistentene gjennom semesteret.


Vektorprogrammets bindeledd til næringslivet, samarbeidspartnere og sponsorer.


Økonomiteamet har ansvaret for Vektorprogrammets økonomi.

IT

IT-teamet utvikler og drifter Vektorprogrammets nettside og interne datasystemer.

12 medlemmer


Profileringsteamet jobber for å gjøre Vektorprogrammet mer synlig gjennom sosiale medier.


Ansvarlig for driften av Vektorprogrammet i Ås.


Ansvarlig for driften av Vektorprogrammet i Oslo.


Ansvarlig for driften av Vektorprogrammet i Bergen.


Skolekoordinering fungerer som et bindeledd mellom skolene og vektorassistentene gjennom semesteret.


I rekruttering jobber vi med å skaffe nye vektorassistenter!


Vektorprogrammet UiB sitt bindeledd til næringslivet, samarbeidspartnere og sponsorer.

Hovedstyret

Hovedstyret er det nasjonale styret i vektorprogrammet. De er et overordnet organ med ansvar for drifting av hele organisasjonen.

6 medlemmer

Les mer om hovedstyret