Vektorprogrammet

Styre og team

Vektorprogrammet er en stor organisasjon med assistenter i 3 norske byer. Vi trenger derfor mange frivillige bak kulissene som kan få hjulene til å gå rundt. Uten Vektorprogrammets 15 team hadde dette aldri gått an!

Kunne du tenkt deg et team-verv hos oss? 
Les mer om de ulike teamene nedenfor!

Bergen
11 i team
Trondheim
44 i team
Ås
22 i team
Kart med avdelinger

Våre team


Ansvarlig for driften av Vektorprogrammet i Bergen.


Skolekoordinering fungerer som et bindeledd mellom skolene og vektorassistentene gjennom semesteret.


I rekruttering jobber vi med å skaffe nye vektorassistenter!


Ansvarlig for driften av Vektorprogrammet i Trondheim.


Vi sender ut spørreundersøkelser, lager statistikk av dem og skriver så semester- og årsrapporter.


I rekruttering jobber vi med å skaffe nye vektorassistenter.


Skolekoordinering fungerer som et bindeledd mellom skolene og vektorassistentene gjennom semesteret.


Vektorprogrammets bindeledd til næringslivet, samarbeidspartnere og sponsorer.


Økonomiteamet har ansvaret for Vektorprogrammets økonomi.

IT

IT-teamet utvikler og drifter Vektorprogrammets nettside og interne datasystemer.

12 medlemmer


Profileringsteamet jobber for å gjøre Vektorprogrammet mer synlig gjennom sosiale medier.


Ansvarlig for driften av Vektorprogrammet i Ås.


Har ansvaret for økonomien og sponsorene til Vektorprogrammet Ås.


Skolekoordinering har ansvaret for kontakten med skolene og organisering av assistentene.


Vi rekrutterer nye assistenter, styrer sosiale medier og sender ut evalueringers-undersøkelser.


Vi arrangerer sosiale arrangementer for assistenter og sørger for at alle trives i vervet.

Hovedstyret

Hovedstyret er det nasjonale styret i vektorprogrammet. De er et overordnet organ med ansvar for drifting av hele organisasjonen.

8 medlemmer

Les mer om hovedstyret