Vektorprogrammet

Vektorassistenter i matteundervisning

Vektorprogrammet er Norges største organisasjon som arbeider for å øke interessen for matematikk og realfag blant elever i grunnskolen. Vi er en studentorganisasjon som sender ut dyktige og motiverte studenter til ungdomsskoler i norge.

Studentene fungerer som lærerens assistenter og kan dermed bidra til at elevene raskere får hjelp i timen, og at undervisningen blir mer tilpasset de ulike elevgruppene. Vi har erfart at lærerne ofte har mye å gjøre i timene, og ofte ikke rekker å hjelpe alle elevene som står fast. Derfor er vi overbevist om at to assistenter kan forhindre mye hodebry for både lærere og elever. 
Hvert år gjennomfører vi evalueringsundersøkelser, og i gjennomsnitt sier over 95% av lærerne at de er fornøyde med prosjektet og ønsker å delta videre.

Alle assistentene har vært gjennom en intervjuprossess som gjør oss sikre på at de vil passe som assistentlærere og kan være gode forbilder for elevene. Dette er en unik mulighet til å få inn rollemodeller i klasserommet som kan være med å gi elevene mer motivasjon.

Enkelt å bruke assistenter i undervisningen

Assistentene kan brukes som hjelp i undervisningen. Her er noen forslag vi har gode erfaringer med:

  • Hjelpe til med oppgaveløsing i klasserom
  • Utfordre de sterkeste elevene med vanskeligere oppgaver
  • Engasjere elever med matteleker, gåter og spill
  • Arbeid med elever på grupperom

Søk om å få assistenter til din skole

Ta kontakt med ansvarlig for skolekoordinering i din by for å sende inn en søknad om å få vektorassistenter til din skole:

By E-post Kontakt
Bergen uib@vektorprogrammet.no Kontakt Bergen
Trondheim styret.ntnu@vektorprogrammet.no Kontakt Trondheim
Ås nmbu@vektorprogrammet.no Kontakt Ås

Har ikke Vektorprogrammet etablert seg i din by ennå?

Ta kontakt med hovedstyret@vektorprogrammet.no for å melde din interesse!