Vektorprogrammet
Thilde Marås
Thilde Marås

Medlem

Hege Lima
Hege Lima

Medlem

Team skolekoordinering er et bindeledd mellom vektorprogrammet, ungdomsskolene vi samarbeider med og våre assistenter. Gjennom semestert har teamet tett kontakt med skolene og assistentene. De har ansvar for å fordele våre assistenter på skolene vi samarbeider med, og har ansvar for å følge opp assistentene underveis i perioden de er ute på skolene. I løpet av et semester inngår de samarbeid med skolene og lager timeplan til assistentene. De er tilgjengelig på mail for å formidle informasjon mellom vektorproggrammet, samarbeidsskolene og assistentene. De er også med å har intervjuer og står på stand sammen med de andre teamene i rekrutteringsperioden. Det skal være lav terskel for vektorassistentene å ta kontakt med en skolekoordinator dersom det er noe de ønsker å si i fra om.

Det er også lagt opp til sosiale arrangementer i løpet av et semester slik at man blir kjent innad i teamet, men også kjent med medlemmene i de andre teamene i vektorprogrammet. I eksamensperioden vil det ikke være noen arbeidsoppgaver for noen i vektorprogrammet, så dette er et verv som fint kan kombineres med skole. 

No description available.   

Søknadsfrist: 01.06 kl. 23:59