Vektorprogrammet
Erling Eriksen
Erling Eriksen

Rekruttering og profilering

Aleksander Tunheim
Aleksander Tunheim

Skolekoordinering

Carl-Ulrik Gurholt
Carl-Ulrik Gurholt

Sponsor- og Økonomiansvarleg

Per Ola Flaten Bredvold
Per Ola Flaten Bredvold

Sponsor- og Økonomiansvarleg

Styret består av leder, nestleder, økonomi- og sponsoransvarlig, rekruttering- og profileringsansvarlig. I løpet av de ukentlige møtene gjennomgåes ukens, samt fremtidige saker, som kan være alt fra å organisere sosiale aktiviteter til å løse problemer som oppstår under driften av Vektorprogrammet i Ås. For øyeblikket består styret ved Vektorprogrammet NMBU bare av et Regionstyret, men det er planlagt å ta inn flere team medlemer og ekspandere ledelsen.