Vektorprogrammet
My Helene Sohlberg
My Helene Sohlberg

Leder, Skolekoordinering

Lars Thomassen
Lars Thomassen

Nestleder

Marius Vinorum
Marius Vinorum

Nestleder og Skolekoordinator

Marthe Ahlgreen Hansen
Marthe Ahlgreen Hansen

Rekruttering og profilering

Ane Runningen
Ane Runningen

Rekruttering og profilering

Thilde Marås
Thilde Marås

Skolekoordinering

Aaron De Leyos
Aaron De Leyos

Sponsor- og Økonomiansvarleg

Tina Marie Angell
Tina Marie Angell

Sponsor- og Økonomiansvarleg

Styret består av leder, nestleder, økonomi-/sponsoransvarlig, rekrutterings-/evaluerings-/profileringsansvarlig og skolekoordineringsansvarlig. I løpet av de månedlige møtene gjennomgås månedens, samt fremtidige saker, som kan være alt fra å organisere sosiale aktiviteter til å løse problemer som oppstår under driften av Vektorprogrammet i Ås. Hver av medlemmene i styret (med unntak av leder og nestleder) har ansvar for et team bestående av 4 til 8 medlemmer som hjelper til med å utføre ulike oppgaver for sitt team.