Vektorprogrammet
Thilde Marås
Thilde Marås

Nestleder

Ingrid Iselin Male Østern
Ingrid Iselin Male Østern

Rekruttering og profilering

Ingvild Hefte
Ingvild Hefte

Skolekoordinering

Joakim Karlsen
Joakim Karlsen

Sosialansvarlig

Vasilii Anderson
Vasilii Anderson

Sponsor- og Økonomiansvarleg

Styret består av leder, nestleder og ledere for de ulike teamene (sponsor/økonomi, rekruttering/profilering/evaluering, skolekoordinering og sosialt). I løpet av de månedlige møtene gjennomgås månedens, samt fremtidige saker, som kan være alt fra å organisere sosiale aktiviteter til å løse problemer som oppstår under driften av Vektorprogrammet i Ås. Hver av medlemmene i styret (med unntak av leder og nestleder) har ansvar for et team bestående av 3 til 6 medlemmer som hjelper til med å utføre ulike oppgaver for sitt team.