Vektorprogrammet
Lars Thomassen
Lars Thomassen

Nestleder

Ane Runningen
Ane Runningen

Rekruttering og profilering

Thilde Marås
Thilde Marås

Skolekoordinering

Tina Marie Angell
Tina Marie Angell

Sponsor- og Økonomiansvarleg

Styret består av leder, nestleder, økonomi-/sponsoransvarlig, rekrutterings-/evaluerings-/profileringsansvarlig og skolekoordineringsansvarlig. I løpet av de månedlige møtene gjennomgås månedens, samt fremtidige saker, som kan være alt fra å organisere sosiale aktiviteter til å løse problemer som oppstår under driften av Vektorprogrammet i Ås. Hver av medlemmene i styret (med unntak av leder og nestleder) har ansvar for et team bestående av 4 til 8 medlemmer som hjelper til med å utføre ulike oppgaver for sitt team.