Vektorprogrammet

Om oss:

I evaluering lager vi undersøkelser, enten det er for foreldrekurset, aktivitet på skolene eller interne undersøkelser i teamene. Dette gjør vi for å kunne forbedre Vektorprogrammet. Når vi får svar fra undersøkelsene, så lager vi statistikk av dem. Da får vi en oversikt over hva som er bra og hva som kan forbedres i Vektorprogrammet. På slutten av hvert semester samler vi all statistikken i en semesterrapport. Der står det i korte trekk hva som har skjedd i løpet av semesteret, samt en selvevaluering av Vektorprogrammet. På slutten av hvert år samler vi semesterrapportene i en årsrapport. Denne inneholder også for eksempel målene til de forskjellige regionene fremover.

Opptak:

Høsten 2017 er vi tre stk som møtes en gang i uka for å jobbe og spise sjokoladefondue. Til våren er det ny mulighet for å bli med, og vi kan friste med at vervet gir god kunnskap i (forkunnskap i  er ikke nødvendig), samt tilgang til de sosiale arrangementene som er forbeholdt teamene i Vektorprogrammet.