Vektorprogrammet
Filip Asklien
Filip Asklien

Medlem

Xu Li
Xu Li

Medlem

Skolekoordineringsteamet har ansvaret for å fordele vektorassistentene på samarbeidsskolene våre, og opprettholde kontakten med disse semesteret gjennom. I praksis vil det si å være tilgjengelig på mail, skaffe eventuelle vikarer for vektorassistenter som ikke kan møte, og videreformidle informasjon. Skulle det oppstå noe vektorassistentene har behov for å si i fra om, skal det være lav terskel for å kontakte skolekoordineringsteamet.