Vektorprogrammet
Erik Bjordal
Erik Bjordal

Rekruttering

Balder Hopp-Haugstvedt
Balder Hopp-Haugstvedt

Skolekoordinering

Styret består av leder, nestleder, sekretær og alle teamlederne. I løpet av de ukentlige møtene gjennomgåes ukens og fremtidige saker, som kan være alt fra å organisere sosiale aktiviteter til å løse problemer som oppstår under driften av Vektorprogrammet i Bergen.