Vektorprogrammet
Shpendi Misini
Shpendi Misini

Profilering

Simen Fossum Morken
Simen Fossum Morken

Rekruttering

Mats Grimsen Hjelm
Mats Grimsen Hjelm

Sekretær

Styret består av leder, nestleder, sekretær og alle teamlederne. I løpet av de ukentlige møtene gjennomgåes ukens og fremtidige saker, som kan være alt fra å organisere sosiale aktiviteter til å løse problemer som oppstår under driften av Vektorprogrammet i Oslo. På denne måten får alle team oppdatert informasjon om hverandre, slik at effektivt sammarbeid muliggjøres.