Vektorprogrammet
Gjylsime Hajdini
Gjylsime Hajdini

Rekruttering

Aslak Wold
Aslak Wold

Rekruttering

Aus Aljabore
Aus Aljabore

Rekruttering

Tarsiga Muruganandan
Tarsiga Muruganandan

Skolekoordinering

Styret består av leder, rekkrutteringsteamet og skolekoordineringsansvarlig. I løpet av de ukentlige møtene gjennomgåes ukens og fremtidige saker, som kan være alt fra å organisere sosiale aktiviteter til å løse problemer som oppstår under driften av Vektorprogrammet i Oslo. På denne måten får alle team oppdatert informasjon om hverandre, slik at effektivt sammarbeid muliggjøres.