Vektorprogrammet
Shpendi Misini
Shpendi Misini

Profilering

Simen Fossum Morken
Simen Fossum Morken

Rekruttering

Mats Grimsen Hjelm
Mats Grimsen Hjelm

Sekretær

Christian Salthe
Christian Salthe

Skolekoordinering

Styret består av leder, nestleder, sekretær og alle teamlederne. I løpet av de ukentlige møtene gjennomgåes ukens og fremtidige saker, som kan være alt fra å organisere sosiale aktiviteter til å løse problemer som oppstår under driften av Vektorprogrammet i Oslo. På denne måten får alle team oppdatert informasjon om hverandre, slik at effektivt sammarbeid muliggjøres.