Vektorprogrammet

Om oss:

I evaluering lager vi undersøkelser, enten det er for foreldrekurset, aktivitet på skolene eller interne undersøkelser i teamene. Dette gjør vi for å kunne forbedre Vektorprogrammet. Når vi får svar fra undersøkelsene, så lager vi statistikk av dem. Da får vi en oversikt over hva som er bra og hva som kan forbedres i Vektorprogrammet. På slutten av hvert semester samler vi all statistikken i en semesterrapport. Der står det i korte trekk hva som har skjedd i løpet av semesteret, samt en selvevaluering av Vektorprogrammet. På slutten av hvert år samler vi semesterrapportene i en årsrapport. Denne inneholder også for eksempel målene til de forskjellige regionene fremover.

Opptak:

Et verv i evalueringsteamt tar ca. 3 timer i uka, der vi har et ukentlig møte pluss noe individuelt arbeid. Vervet gir god mulighet for å lære seg  , da vi bruker dette til å skrive de fleste rapportene våre (forkunnskap i  er ikke nødvendig). I tillegg til arbeid i teamet, har vi mye sosiale arrangementer for teammedlemmene. Vi har ikke opptak for tiden, men søk gjerne når vi åpner for nye medlemmer i Januar.