Vektorprogrammet

Arbeidet vårt

Evalueringsteamet lager hovedsaklig spørreundersøkelser for vektorassistenter, elever, lærere, samt foreldre som deltok på semesterets foreldrekurs. Å få tilbakemeldinger gjennom disse undersøkelsene er viktig for å kunne forbedre Vektorprogrammet. Når vi får svar på undersøkelsene, lager vi statistikk av disse. På denne måten får vi en god oversikt over hva som fungerer bra ved Vektorprogrammet og hva som bør forbedres til neste semester. På slutten av vårsemesteret samler vi statistikken i en semesterrapport, og tilsvarende i en årsrapport etter høstsemesteret. Der oppsummerer vi arbeidet til Vektorprogrammet den foregående perioden og mål for det neste semesteret. Vi skriver også en promorapport som sendes til sponsorer av Vektorprogrammet for å vise hva vi har oppnådd gjennom året. Nytt i 2019 er at vi lager promorapporten selv uten hjelp fra en grafisk designer. Vi bruker InDesign, og som medlem i evalueringsteamet får man derfor mulighet til å ta i bruk sine kreative evner!

 

Sosialt i evaluering

Vi har hyggelige og spennende arrangementer både innad i teamet og sammen med de andre teamene i Vektorprogrammet. Vi i evaluering har vært ute og spist sammen, og arrangert vaffel- og spillkveld. Det skjer også mye sosial på tvers av team, blant annet hytteturer, fester, tacokveld, 17.mai-feiring, åpent kontor, gokart og LazerTag. Jevnlig utover semesteret arrangeres det TeamSosial, der hvert team inviterer to andre team til en sosial sammenkomst.

 

Opptak

Vi har ikke opptak for tiden, men søk gjerne når vi åpner for nye medlemmer i august.

 

Et verv i evalueringsteamet innebærer ca. 2 timer arbeid i uka. Vi blir enige innad i teamet om et fast ukentlig møtetidspunkt som passer for alle medlemmene, og vi har ikke møter i eksamensperioden. Gjennom hele året arrangeres det mange sosiale aktiviteter man kan være med på, og man står på stand minst én gang i rekrutteringsperiodene og eksamensperiodene.

 

Appellerer punktene under til deg?


 

Da er evalueringsteamet stedet for deg!


Dersom du har noen spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på evaluering.ntnu@vektorprogrammet.no.