Vektorprogrammet
Tinus Øen
Tinus Øen

Leder

Hannes Witt
Hannes Witt

Medlem

 

Arbeidet vårt

Evalueringsteamet lager hovedsaklig spørreundersøkelser for vektorassistenter, elever, lærere, samt foreldre som deltok på semesterets foreldrekurs. Å få tilbakemeldinger gjennom disse undersøkelsene er viktig for å kunne forbedre Vektorprogrammet. Når vi får svar på undersøkelsene, bruker vi statistikken fra undersøkelsene til å skrive rapporter. På denne måten får vi en god oversikt over hva som fungerer bra ved Vektorprogrammet og hva som bør forbedres til neste semester. På slutten av hvert semester skriver vi en rapport som oppsummerer arbeidet til Vektorprogrammet gjort foregående semester og mål for det neste semesteret. Vi skriver også en promorapport som sendes til sponsorer av Vektorprogrammet for å vise hva vi har oppnådd gjennom året. Når denne rapporten lages bruker vi InDesign.

 

Sosialt i evaluering

Vi har hyggelige og spennende arrangementer både innad i teamet og sammen med de andre teamene i Vektorprogrammet. Vi i evaluering har vært ute og spist sammen, og arrangert pizza- og spillkveld. Det skjer også mye sosialt på tvers av team, blant annet hytteturer, tema-fester, 17.mai-feiring, Gokart og LazerTag. Jevnlig utover semesteret arrangeres det TeamSosial, der hvert team inviterer to andre team til en sosial sammenkomst.  

 

Opptak

Et verv i evalueringsteamet innebærer ca. 2 timer arbeid i uka. Vi blir enige innad i teamet om et fast ukentlig møtetidspunkt som passer for alle medlemmene, og vi har ikke møter i eksamensperioden. Gjennom hele året arrangeres det mange sosiale aktiviteter man kan være med på, og man står på stand minst to gang i rekrutteringsperiodene.

 

Appellerer punktene under til deg?


 

Da er evalueringsteamet stedet for deg!


Dersom du har noen spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på evaluering.ntnu@vektorprogrammet.no.