Vektorprogrammet
Rose Lu
Rose Lu

Medlem

Inga Bordal
Inga Bordal

Medlem

Hva gjør vi?

Skolekoordineringsteamet har ansvaret for å fordele vektorassistentene på samarbeidsskolene våre. Der er vi som er bindeleddet mellom vektorprogrammet og vektorassistentene, samt vektorprogrammet og skolene gjennom semesteret. I praksis vil det si å være tilgjengelig på mail, skaffe eventuelle vikarer for vektorassistenter som ikke kan møte, og videreformidle informasjon. Skulle det oppstå noe vektorassistentene har behov for å si i fra om, skal det være lav terskel for å kontakte en skolekoordinator. 

Våren 2018  startet vi et prøveprosjekt som vi har kalt akselerasjonsvektor. Dette prosjektet går ut på å følge opp et utvalg vektorassistenter gjennom semesteret og finne på sosiale begivenheter sammen med dem. 

Vi i skolekoordineringsteamet har også ansvaret for å holde foreldrekurs. Kurset vil bli holdt én gang i løpet av høstsemesteret og én gang på våren, og så langt har det vært en suksess. Over to til tre kvelder får foreldre til ungdomsskoleelever en inføring i henholdsvis motivasjon og pedagogikk, og matematikk tilpasset ungdomsskolenivå. 

 

 

 


Sosialt i skolekoordinering

På alle møter er det obligatorisk med kake og det er alltids mye latter, ettersom vi finner på mye sprell. Vi har jevnlig kontakt på slack og snap og har nylig opprettet egen instaprofil, som vi har store planer om å bruke flittig (skolekoordiering_ntnu). Utenom møtene skjer det også mye sosialt. Internt har vi blant annet vært på WorkWork, Bror Bar og Escape Reality i 2017. Vi deltar også på sosiale kvelder, fester på samfunnet, fester som ikke er på samfunnet, hytteturer, spillkvelder, åpnet kontor, turer i marka og mye mer!

Opptak

Arbeidsmengden som skolekoordinator ligger på rundt 2-3 timer i uka, utenom eksamensperioden - da er det selvfølgelig ingen arbeidsoppgaver, kun frivillige sosiale arrangementer. 

Skolekoordineringsteamet er nå på utkikk etter deg som ønsker å:

Så for en relativ liten arbeidsinnsats, får man en veldig mye tilbake! 

Sitter du inne med spørsmål, ta mer enn gjerne kontakt med Eivind(eivind@vektorprogrammet.no).

Vi gleder oss til å høre fra deg!