Vektorprogrammet
Rose Lu
Rose Lu

Leder

Inga Bordal
Inga Bordal

Medlem

Ragna Håland
Ragna Håland

Medlem


Hva gjør vi?

Skolekoordineringsteamet har ansvaret for å fordele vektorassistentene på samarbeidsskolene våre. Der er vi som er bindeleddet mellom vektorprogrammet og vektorassistentene, samt vektorprogrammet og skolene gjennom semesteret. I praksis vil det si å være tilgjengelig på mail, skaffe eventuelle vikarer for vektorassistenter som ikke kan møte, og videreformidle informasjon. Skulle det oppstå noe vektorassistentene har behov for å si i fra om, skal det være lav terskel for å kontakte en skolekoordinator. 

Én av teamets hovedoppgaver i løpet av hvert semester er å arrangere foreldrekurs. Over to kvelder får foreldre til ungdomsskoleelever en innføring i motivasjon, pedagogikk og matematikk tilpasset ungdomsskolenivå. 

Dette har hittil vært en stor suksess, ikke bare for foreldrene som deltar, men også fordi det har bidratt til det sosiale i Vektorprogrammet.

Skolekoordinering inviterer alle team til å bli med å hjelpe til under kurskveldene, og det er god stemning på vektorkontoret under hele arrangementet med både kake og pizza.


Sosialt i skolekoordinering

Skolekoordinering har møter hver uke, og alle i teamet er enig om at dette er et av ukens høydepunkter. Det er obligatorisk med kake på møtene og det er alltid mye latter. Vi holder jevnlig kontakt på slack og snapchat, og finner på mye sosialt utenom møtene.

Vi i skolekoordinering drar iblant ut og spiser sammen, og da gjerne på Lyche eller Sabrura. Teamet stiller som regel alltid sterkt på diverse sosiale arrangementer i Vektorprogrammet slik som hyttetur og fester. Selv har vi arrangert alt fra tacokvelder og spillkvelder til søndagsbrunch.

Skolekoordinering jobber iherdig for å knytte Vektorprogrammet tettere sammen, og derfor arrangerer vi åpent kontor hver uke. Her inviteres assistenter og team-medlemmer for et hyggelig avbrekk i hverdagen med kaffe, kake og kos. Dersom du ønsker å smake på tidenes beste cookies er dette stedet å være!

Opptak

Arbeidsmengden som skolekoordinator ligger på rundt 2-3 timer i uka, utenom eksamensperioden - da er det selvfølgelig ingen arbeidsoppgaver, kun frivillige sosiale arrangementer. 

Skolekoordineringsteamet er nå på utkikk etter deg som ønsker å:

Så for en relativ liten arbeidsinnsats, får man en veldig mye tilbake! 

Sitter du inne med spørsmål, ta mer enn gjerne kontakt med Rose (rose@vektorprogrammet.no).

Vi gleder oss til å høre fra deg!