Vektorprogrammet
Sageeban Krishnasothy
Sageeban Krishnasothy

Profilering

Odin Nilsen
Odin Nilsen

Rekruttering

Elise Johnsrud
Elise Johnsrud

Sekretær

Ragna Håland
Ragna Håland

Skolekoordinering

Adrian Larsen
Adrian Larsen

Sponsor

Styret består av leder, nestleder, sekretær og alle teamlederne. I løpet av de ukentlige møtene gjennomgåes ukens og fremtidige saker, som kan være alt fra å organisere sosiale aktiviteter til å løse problemer som oppstår under driften av Vektorprogrammet i Trondheim. På denne måten får alle team oppdatert informasjon om hverandre, slik at effektivt sammarbeid muliggjøres.