Vektorprogrammet
Tinus Øen
Tinus Øen

Evaluering

Marcus Espås
Marcus Espås

Rekruttering

Ole Jacob Mellgren
Ole Jacob Mellgren

Sekretær

Kaja Prestnes Lind
Kaja Prestnes Lind

Skolekoordinering

Sukrit Baral
Sukrit Baral

Sponsor

Vilde Aas
Vilde Aas

Økonomi

Styret består av leder, nestleder, sekretær og alle teamlederne. I løpet av de ukentlige møtene gjennomgåes ukens og fremtidige saker, som kan være alt fra å organisere sosiale aktiviteter til å løse problemer som oppstår under driften av Vektorprogrammet i Trondheim. På denne måten får alle team oppdatert informasjon om hverandre, slik at effektivt sammarbeid muliggjøres.