Vektorprogrammet
Hannes Witt
Hannes Witt

Evaluering

Per Hjelle Solheim
Per Hjelle Solheim

Profilering

Astrid Bugge
Astrid Bugge

Rekruttering

Tina Jota
Tina Jota

Skolekoordinering

Elise Johnsrud
Elise Johnsrud

Økonomi

Styret består av leder, nestleder, sekretær og alle teamlederne. I løpet av de ukentlige møtene gjennomgåes ukens og fremtidige saker, som kan være alt fra å organisere sosiale aktiviteter til å løse problemer som oppstår under driften av Vektorprogrammet i Trondheim. På denne måten får alle team oppdatert informasjon om hverandre, slik at effektivt sammarbeid muliggjøres.