Det er herved avgjort at vektorassistenter får utplasseringen godkjent som praksis ved sivilingeniørutdanning ved IFT. Dette krever imidlertid en del mer timer ute i skolene, (tilsvarende 6 arbeidsuker, 30 dager). Vi vil forsøke å tilrettelegge slik at det blir mest mulig beleilig med tanke på de individuelle assistentenes skolegang, slik at man enkelt kan ta praksis hos oss samtidig som man studerer.

Vi vil komme tilbake med mer detaljert info etterhvert!