For noen uker siden ble det arrangert populærfordrag med Jan Martin Nordbotten i samarbeid med linjeforeningen Nabla. Nordbotten tok sin doktorgrad i en alder av 22 år, og ble professor som 27-åring. Utregninger som skal løse utfordringer med CO2-lagring, er hans store forskningsfelt. Det var nettopp dette han holdt foredrag om.

Vi fikk senere anledning til å holde et kort intervju: 

1. Du var jo ferdig med en doktorgrad i ung alder. Hva er hemmeligheten bak det? Har du noen tips til studenter som syns skole er vanskelig?

Det handler om å studere det man liker, noe man har lyst til å studere. Jeg synes at matematikk og naturfagene er utrolig viktig, hvis du har lyst til å ha noe som helst input i framtid. De med kvantitativ kunnskap har evner til å systematisere kunnskapen de har.

2. Hvordan blir matematiske beregninger brukt til å forske på CO2-lagring, hvilke type matematikk?

Jeg forsker på blant annet matematisk modellering, til å skrive datakode, samt numerisk analyse.

3. Vektorprogrammet jobber blant annet for å øke interessen for matematikk og realfag blant elever i grunnskolen. Hvordan ville du gitt motivasjon?  

Hvis du ser på fremtidens spørsmål, jo mer, jo bedre er det. Det er mulig å motivere seg ut ifra det man er motivert til fra før, og kan trekke noe interessant ut av det. For eksempel er det utrolig mange matematiske strukturer som kan trekkes fra jus-historier. Matematikk er et språk som forteller om logiske sammenhenger.