Hjalmar Hauge går bygg- og miljøteknikk på NTNU, og var dette semesteret vektorassistent på Vikhammer ungdomsskole. Han holdt et motivasjonsforedrag i klassen om hvordan han i sitt studie bruker matematikk, samt hvordan matematikk kan være nyttig i mange andre fagfelt. I forbindelse med dette hadde vi et intervju med Hauge om innholdet i dette foredraget.

1. Hvordan utformet du denne presentasjonen?

Jeg ville holde det mest mulig interessant for ungdomsskoleelever. Det var blant annet å snakke litt om hvilke tider elevene ville møte på, som det å være russ og jeg snakket også litt om min tid i forsvaret.  

2. Hva begynte du med å presentere i foredraget?

Jeg fortalte litt om meg selv og mitt studie, og hva integrert master innebærer, og forskjellen på det å først ta en bachelorgrad først.

3. Hva var motivasjonen for å holde dette foredraget?

Jeg ønsker å påpeke at selv om matematikk er viktig når det gjelder det jeg driver med, så er det ikke nødvendigvis kun de som går ingeniørstudier eller lignende som bruker matematikk. Et eksempel som ble nevnt var psykologistudiet. Det å være psykolog baserer seg utrolig mye på ha undersøkelser, da får man gjerne ikke et fasitsvar, man får et forhold, eller et prosenttall, eller noe som gir en indikasjon på om noe er riktig eller galt. Hvis du har en god forståelse for statistisk undersøkelser, så har du et bedre utgangspunkt til å gjøre en god jobb enn en som ikke har det. Du trenger ikke å være flink i matte for å bli en god psykolog, men jeg sier at det hjelper, og det er en fordel.

4. Hvorfor er forståelse i matematikk  ansett til å være en god  ting?

Poenget mitt er ikke å overtale noen til å fortsette med realfag, men det er at elevene skulle skjønne at matematikk er viktig uansett hvor du går. Jeg snakket litt om det å gå videre med realfag. Det skader aldri å være flink i matematikk.

5. Hvordan kan matematikk være nyttig i andre fagfelt?

Mellom 60 og 80 % i klassen jeg holdt dette foredraget synes matematikk er det vanskelig faget de har på skolen.  Jeg poengterte at jeg ser at folk som klarer å lære matematikk, de var som regel også flink til lære andre fag. Det er ikke nødvendigvis bare å være flink i matematikk, men det er det å lære å lære seg. Da er matematikk er en veldig god  arena, for å bli flink å lære seg logikk, å skjønne ting, og ikke minst studieteknikk. Matematikk er ikke bare matematikk, det er mye mer.