I Vektorprogrammet er vi ikke bare avhengige av studenter som vektorassistenter, vi trenger også engasjerte og dyktige studenter for å drive organisasjonen fremover. Vi består av flere forskjellige team som har opptak av nye medlemmer nå!


Under følger en presentasjon av arbeidsoppgavene til hvert team og kontaktinfo. Dersom du er interessert i å søke, send en mail med kort informasjon om deg selv og hvorfor du er interessert i det aktuelle teamet. Det er mulig å søke flere team.

Skolekoordinering

Skolekoordineringsteamet fungerer som bindeleddet mellom vektorassistentene og ungdomsskolene. Vi holder jevn kontakt med lærerne og vektorassistentene, og passer på at alle har nok informasjon til enhver tid. Som skolekoordinator får du ansvar for å holde kontakt med to skoler og tilhørende vektorassistenter.

Arbeidsoppgaver inkluderer:

 • Skrive skoledokument (dokument med informasjon til vektorassistenter og lærere)
 • Gi informasjon til vektorassistenter og lærere før vektorassistentene drar ut
 • Finne vikarer for vektorassistenter som ikke kan møte opp
 • Ha evalueringsmøter med skolene i slutten av semesteret.

Rekruttering
Rekruttering har ansvaret for å rekruttere vektorassistenter. De er rett og slett Vektorprogrammets ansikt ut mot studentene og det er en gyllen mulighet til å treffe mange ye mennesker, i tillegg til at de baker en god del kake.

Arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Rekruttere studenter ved å bleste i forelesninger, stå på stand og henge opp plakater
 • Intervjue vektorassister
 • Holde infomøte
 • Arrangere både faglige og sosiale arrangementer for vektorassistene

Sponsor

For at Vektorprogrammet skal kunne drive sin virksomhet og jobbe for å nå sine mål, er det viktig at det økonomiske fundamentet er på plass. Sponsorteamet har ansvaret for å skaffe midler til å støtte driften. Dette gjør oss til bindeleddet mellom næringslivet og Vektorprogrammet.

Arbeidsoppgaver inkluderer:

 • Opprette/vedlikeholde kontakt med aktuelle bedrifter og overbevise dem om at Vektorprogrammet er et tiltak de bør støtte
 • Skrive søknader til fond/legater
 • Delta på aktuelle konferanser for å promotere vektorprogrammet ovenfor næringslivet
 • Etterspørre støttebrev fra bedrifter som sponser oss
 • Delta på ukentlige møter med resten av sponsorteamet og diskutere aktuelle saker og hvordan man ligger an
 • Oppdatere resten av Vektorprogrammet når man får avtaler med bedrifter

Økonomi

Økonomiteamet er ansvarlige for å holde styr på økonomien i Vektorprogrammet. Vi setter opp budsjett, fører regnskap, og passer på at prosjektet drives økonomisk forsvarlig.

Arbeidsoppgaver inkluderer:

 • Lage budsjett for kommende semester
 • Føre regnskap over alle inntekter og utgifter
 • Betale fakturaer og refundere utlegg
 • Ordne bussbilletter til alle vektorassistenter.

Profilering

Profileringsteamet jobber med å synliggjøre Vektorprogrammet ut mot alle. De har kontakt med journalister, og drifter Vektorprammets kontoer på sosiale medier. 

Arbeidsoppgaver er f.eks

 • Sosiale medier som twitter, facebook og instagram
 • hjelpe rekruttering med intervjuer
 • skrive artikler til nettsiden
 • holde seg oppdatert på nyhetsbildet

Evaluering

Det er viktig for Vektorprogrammet å kartlegge fremgang (og evnt. tilbakegang) derfor gjennomfører evalueringsteamet spørreundersøkelser blant elever, studenter og lærere i tillegg til at de skriver en rapport om hvordan det går.

Av arbeidsoppgaver nevner vi:

 • Lage, formulere og sende ut spørreundersøkelser
 • Gå igjennom svar fra spørreundersøkelser og oppsummere disse
 • Føre statisikk over medlemmer
 • Skrive årsrapport, internrapport og prosjektrapport

Eksport

Eksportteamet jobber med å utvide Vektorprogrammet til nye byer og andre deler av Norge, samt å opprettholde kontakten med de stedene vi alt er. Eksport reiser rundt og vurderer hvor det lønner seg å starte opp neste gang og gjør dermed en viktig jobb for at enda flere skal bli motivert og få muligheten til å være med i Vektorprogrammet.

Arbeidsoppgaver er variernde:

 • Planlegge utvidelsen, finne ut hvilken by, sørge for at vi kan stå på stand og bleste i forelesninger.
 • Reise ut for å rekruttere et nytt styre i en ny by ved å stå på stand, bleste, dele ut flyers og arrangere infomøter og intervjuer av potensielle kandidater. 
 • Følge opp regionsstyrene og reise ut for å hjelpe til hvis det trengs.

 

----------------------------------------------------------------

Lurer du på noe, eller ønsker du å søke? Send oss en mail!

 • Rekruttering: rekrutteringsansvarlig@vektorprogrammet.no
 • Skolekoordinering: skolekoordinator@vektorprogrammet.no
 • Sponsor: sponsoransvarlig@vektorprogrammet.no
 • Økonomi: okonomiansvarlig@vektorprogrammet.no
 • Profilering: profileringsansvarlig@vektorprogrammet.no
 • Evaluering: evalueringsansvarlig@vektorprogrammet.no
 • Eksport: eksportansvarlig@vektorprogrammet.no