Vil du vite hvordan det gikk med Vektorprogrammet forrige semester? Evalueringsteamet har skrevet prosjektrapport for våren 2015, der hovedgrunnlaget er spørreundersøkelsene som blir utført for elever, lærere og assistenter. Rapporten tar også for seg Vektorprogrammets økonomi, samarbeidspartnere, gjennomføringen i de ulike regionene og målsetningene fremover.

Her er link til rapporten: Rapport Vår 2015