Vektorprogrammet er Norges største organisasjon for realfagsrekruttering. Vi sender realfagssterke studenter ut som assistenter i matematikktimene på ungdomsskoler. På denne måten kan vi nå ut til flere elever - ikke bare de som er spesielt interessert i matte og realfag. Elevene får ekstra hjelp, lærerne får flere kompetente voksne i undervisningen, og studentene får reell erfaring med læreryrket og en strålende attest å ha på CV ‘en sin.

Det er nå tid for å ta opp flere til Vektorprogrammet i Bergen!

For å gjøre dette tar vi opp en lokal arbeidsgruppe med leder, nestleder, rekrutteringsansvarlig og skolekoordineringsansvarlig. Det vil også bli tatt opp Vektorassistenter der målet er å få sendt disse ut til ungdomsskoler i Bergen i uke 42.

Ved å delta i Vektorprogrammet får du være med å forme en organisasjon i utvikling, og som leder vil du få mye spillerom til å bygge opp den lokale avdelingen som du selv mener er best. Du vil samarbeide tett med hovedstyret i Trondheim og få tilgang på all erfaring de har opparbeidet seg, men de vil ikke legge seg opp i hvordan du løser de utfordringer som måtte oppstå. Det er viktig for oss i Vektorprogrammet at det er en nokså lik organisasjon uavhengig av hvor i landet du skulle møte på oss, men samtidig er det du som kjenner miljøet og studentene i Bergen best. Vi stoler på deg!

De vervene vi søker er:

  • Leder, med overordnet ansvar for Vektorprogrammets drift i Bergen.

  • Nestleder, men delansvar for Vektorprogrammets drift i Bergen.

  • Rekrutteringsansvarlig, med ansvar for sosiale og faglige arrangement for de deltakende studentene.

  • Skolekoordineringsansvarlig, fungere som et bindeledd mellom skolene og vektorassistentene gjennom semesteret.

Hvis du vil søke på et av disse vervene ber vi om at søknaden sendes inn på nettet her.

Hvis du ønsker å bli tatt opp som Vektorassistent så kan dette gjøres på denne siden.

 

Det vil bli holdt et informasjonsmøte 28.september klokken 16:15 i auditorium 3. 

Vi håper å se deg og gleder oss til å samarbeide med deg i fremtiden!