Vektorprogrammet

Styre og team

Vektorprogrammet er en stor organisasjon med assistenter i 4 norske byer. Vi trenger derfor mange frivillige bak kulissene som kan få hjulene til å gå rundt. Uten vektorprogrammets 13 team hadde dette aldri gått ann!

Kunne du tenkt deg et team-verv hos oss? 
Les mer om de ulike teamene nedenfor!

Trondheim
43 i team
Ås
8 i team
Oslo
6 i team
Bergen
13 i team
Kart med avdelinger

Våre team


Ansvarlig for driften av Vektorprogrammet i Trondheim.


Vi sender ut spørreundersøkelser, lager statistikk av dem og skriver så semester- og årsrapporter.


I rekruttering jobber vi med å skaffe nye vektorassistenter!


Skolekoordinering fungerer som et bindeledd mellom skolene og vektorassistentene gjennom semesteret.


Vektorprogrammets bindeledd til næringslivet, samarbeidspartnere og sponsorer.


Økonomiteamet har ansvaret for Vektorprogrammets økonomi.


Eksport er teamet som har ansvaret for kontakten mellom lokalstyrene og eventuelle utvidelser.

0 medlemmer

IT

IT-teamet utvikler og drifter Vektorprogrammets nettside og interne systemer.

12 medlemmer


Profileringsteamet jobber for å gjøre Vektorprogrammet mer synlig gjennom sosiale medier.


Ansvarlig for driften av Vektorprogrammet i Ås.


Ansvarlig for driften av Vektorprogrammet i Oslo.


Ansvarlig for driften av Vektorprogrammet i Bergen.


Skolekoordinering fungerer som et bindeledd mellom skolene og vektorassistentene gjennom semesteret.


I rekruttering jobber vi med å skaffe nye vektorassistenter!


Vektorprogrammet UiB sitt bindeledd til næringslivet, samarbeidspartnere og sponsorer.

Hovedstyret

Hovedstyret er det nasjonale styret i vektorprogrammet. De er et overordnet organ med ansvar for drifting av hele organisasjonen.

6 medlemmer

Les mer om hovedstyret