Vektor logo
Vektor logo

Styret og Team


Hovedstyret

Hovedstyret

NTNU

Styret
Ansvarlig for driften av Vektorprogrammet i Trondheim. Opptak stengt
Evaluering
Vi sender ut spørreundersøkelser, lager statistikk av dem og skriver så semester- og årsrapporter. Søk
Rekruttering
I rekruttering jobber vi med å skaffe nye vektorassistenter! Søk
Skolekoordinering
Skolekoordinering fungerer som et bindeledd mellom skolene og vektorassistentene gjennom semesteret. Søk
Sponsor (Samarbeidskoordinatorer)
Vektorprogrammets bindeledd til næringslivet, samarbeidspartnere og sponsorer. Søk
Økonomi
Økonomiteamet har ansvaret for Vektorprogrammets økonomi. Opptak stengt
Eksport
Eksport er teamet som har ansvaret for kontakten mellom lokalstyrene og eventuelle utvidelser. Opptak stengt
IT
IT-teamet utvikler og drifter Vektorprogrammets nettside og interne systemer. Opptak stengt
Profilering
Profileringsteamet jobber for å gjøre Vektorprogrammet mer synlig gjennom sosiale medier. Søk

NMBU

Regionstyret
Regionstyret ved Vektorprogrammet NMBU. Opptak stengt

UiO

Styret
Opptak stengt

UiB

Styret
Opptak stengt
Skolekoordinering
Søk
Rekruttering
Søk
Sponsor
Vektorprogrammet UiB sitt bindeledd til næringslivet, samarbeidspartnere og sponsorer. Søk

UiT

Styret
Ansvarlig for driften av Vektorprogrammet i Tromsø. Søk
Sponsorteam
Vektorprogrammet UiT sitt bindeledd til næringslivet, samarbeidspartnere og sponsorer. Søk
Rekruttering
Ansvarlig for rekruttering av nye vektorassistenter i Tromsø. Søk
Skolekoordinering
Vektorprogrammet UiT sitt bindeledd mellom skoler og vektorassistenter. Søk