Vektorprogrammet

Styre og team

Vektorprogrammet er en stor organisasjon med assistenter i 4 norske byer. Vi trenger derfor mange frivillige bak kulissene som kan få hjulene til å gå rundt. Uten Vektorprogrammets 15 team hadde dette aldri gått an!

Kunne du tenkt deg et team-verv hos oss? 
Les mer om de ulike teamene nedenfor!

Bergen
10 i team
Trondheim
37 i team
Oslo
1 i team
Ås
10 i team
Kart med avdelinger

Våre team


Ansvarlig for driften av Vektorprogrammet i Bergen.


Skolekoordinering fungerer som et bindeledd mellom skolene og vektorassistentene gjennom semesteret.


I rekruttering jobber vi med å skaffe nye vektorassistenter!


Vektorprogrammet UiB sitt bindeledd til næringslivet, samarbeidspartnere og sponsorer.


Ansvarlig for driften av Vektorprogrammet i Trondheim.


Vi sender ut spørreundersøkelser, lager statistikk av dem og skriver så semester- og årsrapporter.


I rekruttering jobber vi med å skaffe nye vektorassistenter.


Skolekoordinering fungerer som et bindeledd mellom skolene og vektorassistentene gjennom semesteret.


Vektorprogrammets bindeledd til næringslivet, samarbeidspartnere og sponsorer.


Økonomiteamet har ansvaret for Vektorprogrammets økonomi.

IT

IT-teamet utvikler og drifter Vektorprogrammets nettside og interne datasystemer.


Profileringsteamet jobber for å gjøre Vektorprogrammet mer synlig gjennom sosiale medier.


Ansvarlig for driften av Vektorprogrammet i Oslo.


Ansvarlig for driften av Vektorprogrammet i Ås.


Har ansvaret for økonomien og sponsorene til Vektorprogrammet Ås.


Skolekoordinering har ansvaret for kontakten med skolene og organisering av assistentene.


Vi jobber med å rekruttere nye vektorassistenter, oppdatere sosiale medier og følger med på at alle trives med vervet. I

Hovedstyret

Hovedstyret er det nasjonale styret i vektorprogrammet. De er et overordnet organ med ansvar for drifting av hele organisasjonen.

8 medlemmer

Les mer om hovedstyret